Kérdés esetén keressen minket bizalommal!

+36-30/927-1081

ZOI KINGDOM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

ZOI Kingdom Facebook nyereményjáték szabályzat

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).

JÁTÉKSZABÁLY

A ZOI Kingdom Kft. által indított nyereményjáték („Játék”) a ZOI Kingdom Facebook oldalán érhető el. A Játék alapja, hogy a játékosok hozzászóljanak egy bejegyzéshez az oldalon vagy az idővonalon. A játék nyereményeit az idővonalon egy hírben vagy hozzászólásban a ZOI Kingdom teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját a ZOI Kingdom határozza meg, a sorsolásra a ZOI Kingdom Kft. által kijelölt helyen kerül sor.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, NYEREMÉNY, A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: a ZOI Kingdom Kft.

A ZOI Kingdom Kft. székhelye: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 79.

1.2 Nyeremény

Szervező az érvényes pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest sorsol ki, véletlenszerű elvének eleget tevő sorsolással. A nyeremény 1 db ajándékcsomag 30.000 Ft értékben a ZOI Kingdom termék kínálatából.

1.3 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a ZOI Kingdom által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.4 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a ZOI Kingdom Kft. alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.5 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,

– a Játékos az 1.4 pont feltételeinek megfelelő, 18 éven felüli természetes személy;

– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;

– a Játékos hozzászólásban válaszol a bejegyzésben feltett kérdésre.

– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a ZOI Kingdom az idővonalán meghatároz.

1.6 A nyereményjáték időtartama: 2022. március 8-tól 2022. március 20-a éjfélig. Sorsolás: 2022. március 21-én, 11.00 órakor történik, sorsoló alkalmazással.

 

  1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a www.zoikingdom.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

2.2 ZOI Kingdom az idővonalon megjelent játékokhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!

Amennyiben a nyertes a számára kiküldött Facebook privát üzenet értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy a ZOI Kingdom Kft. megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

A játékban önkéntesen részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, internetet használó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodik és lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: játékos) a játék ideje alatt

Egyéb rendelkezések:

– 18 éven aluliak nem játszhatnak,

– csak magyarországi játékosok játszhatnak,

– a játékban való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a ZOI Kingdom Kft nem kér,

– a játék nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük privát Facebook üzenetben,

– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a ZOI Kingdom közzéteheti az idővonalon,

– a játék a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

  1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyertesét a ZOI Kingdom Facebook privát üzenetben, illetve a nyertes postafiókjába küldött levélben tájékoztatja, és a nyeremény kiküldésének időpontját, helyszínét egyezteti.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A ZOI Kingdom Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

 

A játék szervezője a ZOI Kingdom Kft. (Székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 79. Asz:27466647-2-13), továbbiakban: szervező.

 

A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a szabályzat és a játék feltételeit, és magára nézve kötelezően elismeri az abban foglaltakat.